Zaštita okoliša

 

Vođenje poslova zaštite okoliša

Stručno savjetovanje iz područja zaštite okoliša

Izrada eleborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Izrada elaborata o sanaciji okoliša

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime

Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš

Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša

Izrada pravilnika vezanih za zaštitu okoliša

Izrada Programa zaštite okoliša

Izrada Izvješća o stanju okoliša

Ishođenje i produženje vodopravne dozvole

Izrada operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Stručno savjetovanje vezano uz gospodarenje otpadom

Izrada planova gospodarenjem otpadom

Mjerenje emisija štetnih plinova u zrak iz nepokretnih (stacionarnih) izvora

 

 

 

Obrasci iz područja zaštite okoliša

Očevidnik o tijeku i nastanku otpada - ONTO

Obrazac PNOS - Prijava nepokretne opreme i sustava

 

 

Linkovi:

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja

Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE
Air Force 1 07 Schuhe,Air Force 1 Flyknit Schuhe,Nike Air Force 1 Mid 07,Nike Huarache Herren Schuhe,Air Jordan Sky High OG Schuhe,Nike Air Max 1 Ultra SE Schuhe