Akustička mjerenja

 

Atesti buke i zvučne izolacije za minimalne tehničke uvjete

Mjerenja razine buke okoliš sukladno HRN ISO 1996–1:2004 i HRN ISO 1996–2:2008 

Mjerenja razine buke u radnoj sredini

Terenska ispitivanja zračne zvučne izolacije sukladno HRN EN ISO 140-4:1999 i HRN EN ISO 717-1:2013

Terenska ispitivanja udarne zvučne izolacije sukladno HRN EN ISO 140-7:1999 i HRN EN ISO 717-2:2013

Izrada elaborata zaštite od buke

Izrada tehničkih rješenja sanacije prekomjerne buke

Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje