Ispitivanja - atesti

 

Ispitivanja - atesti za minimalne tehničke uvjete

Ispitivanje i pregled električnih instalacija

Ispitivanje i pregled sustava za zaštitu od djelovanja munje (gromobranskih instalacija)

Ispitivanje i pregledi radne opreme (strojeva, uređaja i postrojenja)

Ispitivanje radnog okoliša - fizikalnih i kemijskih čimbenika

Mjerenje buke i zvučne izolacije

Mjerenje vibracija

Ispitivanje efikasnosti sustava prisilne - mehaničke ventilacije

Ispitivanje dizala (liftova) te pokretnih stepenica i traka

ispitivanje i pregled stabilnih sustava za gašenje požara

ispitivanje i pregled hidrantskih mreža

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ispitivanje uređaja za sprječavanje širenja požara u građ. (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata i sl.)

Ispitivanje vatrogasnih vozila

Ispitivanje sustava za odimljavanje u građevinama

Mjerenje koncentracije eksplozivnih plinova i para

Mjerenje koncentracije ekspl. plinova i para nakon degazacije (gas free) spremnika zapaljivih tekućina

Mjerenje tlakova i protoka za potrebe izrade Q-H dijagrama

Ispitivanje plinskih instalacija

Ispitivanje plinskih trošila

Ispitivanje sigurnosne (protupanične i nužne) rasvjete

Mjerenje debljina stjenki ultrazvučnim mjeračem

Mjerenje debljine antikorozivne zaštite (slojeva boja)

Snimanje termovizijskom kamerom i analiza dobivenih podataka

Ispitivanje foto naponskih sustava (otočkih i mrežnih)

Tehnička kontrola skloništa

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje