Inspekcija dizala

 

Završna provjera novougrađenih tipskih dizala

Pojedinačne provjere novougrađenih dizala

Redovni pregledi dizala u uporabi

Pregledi dizala zbog poboljšanja sigurnosti

Izvanredni pregledi dizala

Ispitivanje pokretnih stepenica i traka

 
 
 
 

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje