Sigurnost pri građenju

 

Izrada planova izvođenja radova

Usluga koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja

Usluga koordinatora II iz zaštite na radu tijekom građenja

Izrada završnog izvještaja stručnjaka zaštite na radu prije tehničkog pregleda građevina

Ispitivanje strojeva, uređaja i instalacija na gradilištima

 

 

 

Obrasci za prijavu radilišta

Prijava privremenog radilišta

Prijava zajedničkog radilišta

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje