O nama

 

ALFA ATEST d.o.o. je tvrtka ovlaštena i specijalizirana za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i spašavanja, te inspekcije dizala.

Tim se sastoji od 29 djelatnika različitih struka s višegodišnjim iskustvom na poslovima sigurnosti i zaštite (atestiranja, tehnička ispitivanja, mjerenja, certificiranja, analize, izrada tehničke dokumentacija, projekti, elaborati, procjene, planovi, osposobljavanja, nadzor, savjetovanje i dr.).

 

jquery slider example

 

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje