Ostale usluge

 

Usluga korištenja ispitnih tereta

Provjera alkoholiziranosti djelatnika na radnom mjestu

Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

Mjerenje debljina stjenki ultrazvučnim mjeračem

Mjerenje debljine antikorozivne zaštite (slojeva boja)

Mjerenje debljine protupožarnog (vatrootpornog) premaza

Mjerenje koncentracije eksplozivnih plinova i para

Usluge termovizijskog snimanja

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje