Kontakt

 

Kontakt:

tel:

mob:

e-mail:

       

Centrala:

Alfa atest d.o.o.

021 270 506

fax: 021 270 507

aa@alfa-atest.hr

       

Direktor:

Denis Radić-Lima, dipl.ing.str.

021 555 492

099 44 33 325

radic-lima@alfa-atest.hr

       

Izvršni direktor:

Anđela Dželalija, dipl.ing.bem.

-

099 268 06 74

andela.dzelalija@alfa-atest.hr

Tehnički direktor:

Radoslav Lončar, dipl.ing.el.

-

099 44 33 329

radoslav.loncar@alfa-atest.hr

Voditelj službe za tehnička ispitivanja:

Ante Pačar, ing.str.

-

099 44 33 331

ante.pacar@alfa-atest.hr

Voditelj odjela zaštite na radu i zaštite od požara:

Marko Kadić, struč.spec.ing.sec.

-

099 44 33 330

marko.kadic@alfa-atest.hr

Voditelj odjela zaštite nokoliša i civilne zaštite:

Anđela Dželalija, dipl.ing.bem.

-

099 268 06 74

andela.dzelalija@alfa-atest.hr

       

Voditelj komercijalne službe:

Ivana Pehar, bacc.oec.

021 555 490

098 96 33 836

ivana.pehar@alfa-atest.hr

       

Prokuristi - koordinatorii

Rade Pehar, dipl.ing.sig.

-

099 44 33 323

pehar@alfa-atest.hr

Ivica Belić, dipl.ing.el.

- 099 44 33 326 belic@alfa-atest.hr
       

Tehnički ured:

Zoran Sokol, mag.ing.el.

-

099 443 33 16

zoran.sokol@alfa-atest.hr

Ivan Vegar, mag.ing.el.

-

099 443 33 18

ivan.vegar@alfa-atest.hr

Tomislav Dragun, struc.spec.ing.el.

-

099/238 60 68

tomislav.dragun@alfa-atest.hr

Vinko Brajević, bacc.ing.mech.

-

099 197 17 98

vinko.brajevic@alfa-atest.hr

Luka Miloš, mag.ing.mech

- 091/622 31 19 luka.milos@alfa-atest.hr

Pero Radić-Lima, dipl.ing.str.

-

098 71 70 02

pero.radic-lima@alfa-atest.hr

Antonija Mijić, mag.chem.

-

099 443 33 17

antonija.mijic@alfa-atest.hr

Jana Ivanišević, dipl.ing.kem.teh.

-

099 443 33 17

jana.ivanisevic@alfa-atest.hr

Irena Žderić, mag.chem.

- 099 238 60 69 irena.zderic@alfa-atest.hr

Ivona Horvat, mag.ing.kem.ing.

-

099/259 49 00

ivona.horvat@alfa-atest.hr

Elena Domazet, bacc.ing.secc.

-

099 268 05 93

elena.domazet@alfa-atest.hr

Ivana Frapporti, ing.sec.

-

099/268 05 93

ivana.frapporti@alfa-atest.hr

Sanja Kozlica, struč.spec.ing.sec.

-

099/308 36 31

sanja.kozlica@alfa-atest.hr

Mario Perišić, univ.bacc.biol.et.oecol.

-

099/228 32 02 

mario.perisic@alfa-atest.hr

       

Administrativno - komercijalni ured:

Dunja Perišić, mag.oec.

021 555 491

099 259 49 01

dunja.perisic@alfa-atest.hr

Iva Peša, struč.spec.oec.

021 555 491

099 443 33 27 

iva.pesa@alfa-atest.hr

Ana Božić, struč.spec.oec.

- 099 238 60 67 ana.bozic@alfa-atest.hr

Josipa Treursić, oec.

021 270 506 099 259 49 03 josipa.treursic@alfa-atest.hr

Tina Kovačević, mag.oec.

- 099 238 60 66 racunovodstvo@alfa-atest.hr

Katarina Jukić, mag.oec.

021 555 491 099 308 36 30 katarina.jukic@alfa-atest.hr
       

Poslovnica Osijek

Božo Škojo, dipl.ing.sig.

031 300 548

099 443 33 24 

osijek@alfa-atest.hr

 

 

 

bozo.skojo@gmail.com

Hrvoje Marinac, dipl.ing.el.

031 300 548

099 375 00 65

osijek@alfa-atest.hr

 

 

 

hrvoje.marinac@gmail.com

       

Poslovnica Zadar

Mijo Grgić, bacc.ing.traff.

-

099 695 84 87

aa@alfa-atest.hr

 

 

 

mijo.grgic@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Makarska

Miljenko Vuković, dipl.ing.el.

-

099 201 08 25

aa@alfa-atest.hr


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje