Stručna osposobljavanja

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE OBNOVLJIVIH IZVORA – FOTONAPONSKIH SUSTAVA

 

Prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava (NN 056/2015) certificirani instalateri imaju obvezu sudjelovati na godišnjem stručnom usavršavanju.


Tvrtka Alfa atest d.o.o. kao Nositelj programa osposobljavanja organizira seminar za STRUČNO USAVRŠAVANJE za certificirane instalatere obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava u trajanju od 8 sati, dva puta godišnje.


Seminar se održava prema programu Pravilnika, a nakon završetka seminara polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju te će podaci biti uneseni u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije.


Termini seminara:

  • Svibanj, 2019.
  • Studeni, 2019.


Uvjeti prijave: Ispunjen Zahtjev za prijavu - Zahtjev za pristupanje programu stručnog usavršavanja


Potrebna dokumentacija:

  • Preslika svjedodžbe ili diplome
  • Preslika svih stranica radne knjižice ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu
  • Opis radnog iskustva na poslovima u struci
  • Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m

Kontakt za informacije:
​Ivana Frapporti, stručni suradnik
M: +385 99 259 49 03
E:   ivana.frapporti@alfa-atest.hr
E:   certificiranje@alfa-atest.hr

 

Izobrazba o gospodarenju otpadom

 
+ Provedba i termini održavanja izobrazbe o gospodarenju otpadom

 

Alfa Atest d.o.o. u suradnji s Učilištem Virtus provodi izobrazbu povjerenika za otpad (zamjenika povjerenika), osoba odgovornih za gospodarenje otpadom i direktora, odnosno fizičkih osoba koja upravljaju davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Navedena izobrazba provodi se temeljem Ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-01/15-01/1190, ur. broj: 517-06-3-2-15-7), a u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

 

Člankom 46. navedenog zakona propisano je:

Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati:
1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik),
2. zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.

 

Člankom 52. navedenog zakona propisano je:

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.

 
 

Osposobljavanja temeljem Zakona o zaštiti na radu

 

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Osposobljavanje djelatnika za preventivno djelovanje i gašenje požara

Osposobljavanje djelatnika za vođenje evakuacije i spašavanja

 

Osposobljavanje i certificiranje montera fotonaponskih sustava

 
+ Termini održavanja osposobljavanja i usavršavanja certificiranih montera fotonaponskih sustava

 

Alfa Atest d.o.o. sukladno Pravilnku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije-fotonaponskih sustava (NN 79/13) obavještava certificirane instalatere da Alfa Atest d.o.o. vrši upise u Program osposobljavnja certificiranih instalatera za 2019.godinu.

Termini seminara:

  • Svibanj, 2019.
  • Studeni, 2019.

 

 
 

U suradnji s Učilištem Virtus - ustanovom za obrazovanje odraslih provodimo stručna osposobljavanja:

Rukovatelj eksplozivnim tvarima (osnovni i specijalistički program)

Građevinski poslovođa

Monter dizala

Serviser dizala

Plinoinstalater

Monter fotonaponskih sustava

Monter solarnih toplovodnih sustava

Rukovatelji dizalicama: mosnom, portalnom i poluportalnom dizalicom, hidrauličnom dizalicom, toranjskom dizalicom, autodizalicom,  stupnom – konzolnom dizalicom

Pomoćna građevinska zanimanja

Rukovatelji radnim strojevima: bagerom/rovokopačem, utovarivačem, motornom kosilicom, motornom pilom, viličarom, hidrauličnom podiznom radnom košarom – platformom, kompresorom, strojem za obnovu asfalta, valjkom, samohodnim građevinskim strojem, elektrokolicima, kombiniranim građevinskim strojem, vibro nabijačem, agregatom, dozerom (buldozerom), strojevima za proizvodnju i obradu arhitektonskog kamena, strojevima za izradu kolnika, traktorom i radnim priključcima

 

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja

thisispaper est rapide expansion dans son propre cr�neau lifestyle brand, lib�rant une flop�e de nouveaux produits pour l'automne / hiver 2014.ADIDAS TUBULAR SHADOW KNITen dehors de ses d�buts comme un magazine en ligne et �ventuellement une publication imprim�e, le studio de cr�ation a commenc� a vendre des sacs install� a varsovie en mai dernier, et offre maintenant homeware et meme doux accessoires.cette saison,ADIDAS CAMPUS leur sac ligne voit un ajout de trois silhouettes: un sac fourre - tout,ADIDAS YEEZY BOOST 550 et un petit sac a dos.faites seulement des matieres d'origine polonaise,ADIDAS YEEZY 350 BOOST linge en coton lourd dans des voiles et les organismes naturels,ADIDAS SPRINGBLADE SCHUHE coton,ADIDAS EXTABALL SHOES cuir tann� des doublures et l�gumes d�tails au front patch et de sangles.ADIDAS ORIGINALS NMD PRIMEKNITles sacs accompagnent des rejets d'autres accessoires, en particulier sous la forme de tricots, bonnets, gants et pantoufles.les chapeaux sont tricot�s par c rka rybaka (polonais de pecheur fille), dans une �dition limit�e de 60 tonnes.ADIDAS YEEZY 950les pantoufles et les gants sont aussi tricot� a la main, la laine de mouton et de 100% chez les enfants et # 8217;Adidas Youth Superstar s les tailles aussi.StartAdidas Ultra Boost Uncagedtu peux acheter tous a la thisispaper.
Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE
Air Force 1 07 Schuhe,Air Force 1 Flyknit Schuhe,Nike Air Force 1 Mid 07,Nike Huarache Herren Schuhe,Air Jordan Sky High OG Schuhe,Nike Air Max 1 Ultra SE Schuhe